จังหวัดที่มีแรงงานเยอะสุด มากกว่าสมุทรสาคร เป็นเท่าตัว

โฆษณา

เรียกได้ว่าท่ามกลางสถานการณ์Covid-19 ครั้งนี้ ทำให้เกิดคำถามว่าแท้ที่จริงประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวอยู่จำนวนเท่าไร ทีมข่าวกระปุกตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจาก สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน พบว่า ตัวเลขอย่างเป็นทางการตามการรายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในเดือนตุลาคม 2563 พบว่า มีแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 2,526,275 คน

โฆษณา

อันดับหนึ่งเป็นแรงงานจากประเทศเมียนมา ที่มีแรงงานรวมกันมากถึง 1,586,853 คน รองลงมาได้แก่ กัมพูชา 515,600 คน และ ลาว 224,174 คน

ขณะที่จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวสูงสุด 3 อันดับแรก ยังคงเป็น กรุงเทพมหานคร ด้วยจำนวนแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 589,419 คน สมุทรสาคร 239,752 คน และ สมุทรปราการ 161,745 คน

โฆษณา

อย่างไรก็ดี คาดการณ์ว่ายังคงมีแรงงานต่างด้าวอีกจำนวนมากที่ลักลอบข้ามแดนมาอยู่ในประเทศ