สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564

โฆษณา

สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ชาวไทย หลังมีรายงานว่า ในเฟซบุ๊กเพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยข้อความระบุว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ว่า

สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ชาวไทย หลังมีรายงานว่า ในเฟซบุ๊กเพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยข้อความระบุว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ว่า

โฆษณา

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ขอท่านจงสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อเทอญ.

ภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

โพสต์

โฆษณา

ที่มา สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช