คนละครึ่ง ใครที่ลงทะเบียนไม่ทัน ไม่ต้องเสียใจวันที่ 19 พ.ย. 63 สำนักข่าวไทย รายงานว่า คนละครึ่งเต็มแต่เช้า ใครไม่ทันรอลุ้นเก็บตกรอบถัดไป หลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมอีกครั้งในวันนี้ 19 พ.ย. 63 จำนวน 722,598 สิทธิ

โดยเป็นการรวบรวมสิทธิคงเหลือจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในรอบที่ผ่านมา โดยลงทะเบียนได้ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งเวลา 06.00 ถึง 23.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน

อย่างไรก็ดี ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อน และผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้และการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนกว่า 7 แสนสิทธิเพิ่มเติมในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ครอบคลุมผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 10 ล้านคน

ล่าสุด จากการตรวจสอบในเวลา 07.20 น.วันนี้ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากสิทธิของโครงการเต็มแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน สามารถรอลงทะเบียนในครั้งถัดไป

ภาพจาก สำนักข่าวไทย

หากยังมีผู้ได้รับสิทธิแต่ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วันตามเงื่อนไขที่กำหนด กระทรวงการคลังก็จะนำมาเปิดลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อให้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการครบ 10 ล้านคน

นอกจากนี้ นายกฯได้สั่งการเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ซึ่งจะได้ข้อสรุปในเดือนธันวาคมนี้ ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล สำนักข่าวไทย