เผยเงื่อนไข คนละครึ่งเฟส 2 คนที่ได้สิทธิ์รอบแรกไปแล้วร้องเฮเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 63 ในเว็ปไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเปิดดำเนินการคาดว่าจะเริ่มได้ช่วงต้นปี 64 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการขยายมาตรการจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 63 เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปีใหม่

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุถึงรายละเอียดโครงการคนละครึ่งเฟส 2 คร่าวๆว่าอาจมีข้อแตกต่างบางประกาศจากเฟสแรก ดังนี้

-ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 1 ขอใช้สิทธิ์เฟส 2 ได้

-ต้องใช้จ่ายเงิน 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63 จนครบก่อน

-มีปุ่มหรือข้อความให้ผู้ที่ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันจะเข้าร่วมต่อหรือไม่ หากเข้าร่วมต่อจะได้รับเงินเพิ่มในคนละครึ่งเฟส 2

ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 จะไม่ได้สิทธิ์ย้อนหลัง 3,000 บาท เหมือนผู้ลงทะเบียนในเฟส 1 ลุ้นเพิ่มวงเงินมากกว่า 3,000 บาท รวมถึงจำนวนสิทธิ์จะขยายเพิ่มจากเดิม 10 ล้านคนหรือไม่ ในคนละครึ่งเฟส 2 คาดได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคม 63

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะใช้เงินในส่วนของพระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 จำนวน 400,000 ล้านบาท ขณะนี้เหลือวงเงินที่นำมาใช้จ่ายได้ราว 200,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจะต้องจัดทำรายละเอียดเสนอ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณารายละเอียด