อนุมัติแล้ว ช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ จนถึง กันยายน ปี 2564มีรายงานว่า นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าเเละค่าน้ำประปา ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไป 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนต.ค. 63 – เดือนก.ย. 64

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 13.9 ล้านคน คิดเป็นครัวเรือนประมาณ 8 ล้านครัวเรือน ซึ่ง 1 ครัวเรือน สามารถใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น เพราะมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก

สำหรับค่าไฟฟ้า กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ส่วนค่าน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด