ชาวบ้านจับปลาบึกใหญ่ ตัวที่2ได้

ปลาบึก เป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดตัวเต็มวัยยาวประมาณ 3 เมตร มีน้ำหนักมากกว่า 250 กิโลกรัม แต่เดิมเป็นปลาเฉพาะถิ่น ที่พบเฉพาะในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาเท่านั้น ล่าสุดมีชาวบ้านจับจับปลาบึกใหญ่ ตัวที่2ได้ น้ำหนักเกือบ 200 กิโล ซึ่งถือว่าใหญ่มากจริง

โดยระบุว่า ปลาบึกตัวใหญ่ ตัวที่2 ภายใน4วัน ที่เขื่อนลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำหนัก ประมาณเกือบ200กิโล ต่อมาเมื่อภาพได้ถูกเผยออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาความเมนต์ อยากให้ปล่อย หรืออนุรักษ์ไว้ เพราะมันหายากและใกล้สูญพันธ์แล้ว

น้ำหนักเกือบ 200 กิโล

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต

ไม่น่าจับมาเลย

ปัจจุบัน จำนวนประชากร ปลาบึก มีจำนวนน้อยมาก และอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ชาวเน็ตจึงเห็นต่างไม่อยากให้จับ อีกทั้งตัวใหญ่แบบนี้คงน่าจะอยู่มานานแล้ว ที่ผ่านมา ปลาบึกเป็นปลาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากประชากรปลาไม่สามารถสืบพันธุ์และเจริญเติบโตทันความต้องการ รวมทั้งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแม่น้ำโขง ส่งผลให้จำนวนประชากรปลาบึกตามธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณที่มาจาก: เพจ: โนนดินแดง บ้านเฮา