เปิดวันหยุด 8 วัน เดือนพ.ย.-ธ.ค. วันไหนบ้างเช็กเลยเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมในวันที่ 19 20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ภาพจาก ชอบช้อป – ShobShop

นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนแปลงวันหยุด คือ ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันที่ 5 ธันวาคม 2563 จะไม่หยุด แต่จะย้ายไปหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ทดแทน ดังนั้นทำให้มีวันหยุดยาววันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา