ข่าวดี กลุ่มมาตรา 33 เตรียมรับเงิน 15,000ความคืบหน้าล่าสุด มีรายงานว่า สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ครั้งแรกใน งวดวันที่ 31 ส.ค.63 โดยโอนรวดเดียวจำนวน 15,000 บาท

ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม