เตรียมปรับหลักเกณฑ์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่หลายๆคนต่างรอคอยการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในการใช้จ่ายแต่ละเดือน รายงานข่าวล่าสุด สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน คาดว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในช่วงปลายปี 2563 เพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายไปมากกว่านี้ โดยจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์บางส่วนใหม่ด้วย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้อย่างตรงตัวและตรงจุดมากที่สุด มุ่งเน้นคัดกรองให้ได้เฉพาะคนที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้น โดยตรวจสอบคัดกรองผู้ลงทะเบียนและบุคคลในครอบครัวอย่างละเอียดจากฐานข้อมูลในภาพรวมที่เป็นปัจจุบัน โดยยังคงมุ่งเน้นช่วยเหลือ 4 มิติ ประกอบด้วย

1. การมีงานทำ

2. การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา

3. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

4. การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน

อย่างไรก็ตามการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ในช่วงปลายปี 2563 ต้องรอสถานการณ์คลี่คลายก่อนจึงจะเปิดให้ลงทะเบียนได้

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์