บริษัท ฮัทชินสัน เปิดรับพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3

เรามีเรื่องราวข่าวดีมานำเสนอสำหรับคนที่ว่างงานหรือสนใจอยากทำงานนั้นเองเพราะว่าทาง บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดรับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดการรับทั้งหมดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต ฮัทชินสัน โรจนะ(สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
รายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 683 บาท/วัน จ่ายค่าจ้างให้ทุก 15 วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

-อายุ 18 ปีขึ้นไป (กรุณาแสดงบัตรประชาชนในวันสมัครงาน)
-สามารถทำงานเป็นกะได้
รายได้และสวัสดิการ
-ค่าจ้างวันละ 325 บาท/วัน
-โอทีมากกว่า 208.93 บาท/วัน

-สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าอาหาร 30 บาท/วัน
-สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าอาหาร ช่วงโอที 20 บาท/วัน

-สวัสดิการเบี้ยขยันสำหรับการมาทำงานกะเช้า 40 บาท/วัน
-สวัสดิการเบี้ยขยันสำหรับการมาทำงานกะดึก 60 บาท/วัน

-สวัสดิการเบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่ต้องใช้สายตาเป็นพิเศษ 40 บาท/วัน
-สวัสดิการเบี้ยขยันรายงวด 500 , 700 , 800 บาท/เดือน

-มีบริการรถบัสรับ-ส่ง ระหว่างที่พัก และโรงงานฟรี
-สิทธิประกันสังคม
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

หลักฐานการสมัครงาน
-สำเนาวุฒิการศึกษา

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ท่านใดสนใจอยากจะสมัครและสัมภาษณ์ ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.จุดที่เปิดรับสมัคร วีดีเอส บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ท่านใดที่สนใจงานนี้ถามคุณสมบัติครบสามารถเข้าไปสมัครกันได้เลยค่ะ