ครม.เคาะ ประกันสังคมจ่าย 1.5 หมื่น

วันที่ 21 ก.ค.63 ในโลกออนไลน์กำลังมีกระเเสฮือฮาพูดถึงอย่างมากหลังมีรายงๅนว่า น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เเถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ไม่ครบ 6 เดือน จึงทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวย า 5,000 บาท

โดย ครม. เห็นชอบโครงการชดเชยรายได้ลูกจ้างสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากโ ค วิ ด-19 ในส่วนนี้จะใช้งบเงินกู้

ซึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินมีจำนวน 59,776 คน โดยสำนักงๅนประกันสังคม จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวย า 5,000 บาท

เป็นเวลา 3 เดือน คือ มิ.ย. – ส.ค. เเต่จะจ่ายรวบครั้งเดียว จำนวน 15,000 บาท

ทั้งนี้ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ระบุวันที่ว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ในวันใด

หากมีความคืบหน้าจะรายงๅนให้ทราบต่อไปอีกครั้ง