เฟี้ยว์ฟ้าว เผยเกิดสิ่งปาฏิหาริย์ ในพิธีมวลสารศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่รับทรัพย์บ่อยจากการเสี่ยงโชคสำหรับ เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้ ที่ล่าสุดออกมาเผยข้อความและเรื่องราวปาฏิหาริย์อีกครั้งในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาค
โดยล่าสุดเฟี้ยว์ฟ้าว ก็ได้ออกมาเผยภาพขณะกำลังทำพิธีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ก็ปรากฎสายรุ้งพาดผ่านเสมือนเป็นพญานาคขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นี้เฟี้ยว์ฟ้าว เผยว่า…

“ทุกเรื่องราวที่ ข้าพเจ้า คนๆนี้ได้บอกกล่าวที่ผ่านมา..ล้วนแต่เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นปาฏิหาริย์ หรือ เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดถึง ของศักดิ์สิทธิ์ ที่ข้าพเจ้าได้มานั้นล้วนแต่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จัดสรรให้ทุกประการ

คงเป็นเพราะ ข้าพเจ้า ทำเพราะความรักสุดหัวใจ คงเป็นเพราะ ข้าพเจ้า ศรัทธา ด้วยจิตที่มั่งคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆ ศรัทธาด้วยจิตบริสุทธิ์
คงเป็นเพราะ ข้าพเจ้า มีสัจจะ คงเป็นเพราะ ข้าพเจ้าได้เดินทางตามนิมิต ที่ให้ไว้
คงเป็นเพราะสะพานบุญที่ตั้งใจมอบให้ที่สุขล้น
คงเป็นเพราะ ข้าพเจ้าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจิต
กราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์
กราบขอบพระคุณเทพเทวดาทุกพระองค์
กราบขอบพระคุณพญานาคทุกพระองค์
ที่คอยชี้ทางแสงสว่าง ที่เมตตาสะพานบุญคนๆนี้

ขอสิ่งๆนี้มวลสารศักดิ์สิทธิ์นี้ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะมอบให้ได้บูชาตั้งแต่วันนี้ไปจงไปถึงผู้มีบุญ มีบารมี ได้ไปครอบครองให้เค้าทั้งหลายนั้น มีแสงธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี สวดมนตร์ ภาวนาสมาธิด้วยจิตที่ศรัทธาบริสุทธิ์จากจิตที่แท้จริง เพื่อบุญนี้จะย้อนกลับสู่เจ้าตนที่เป็นลูกหลานพญานาค หรือ ผู้เพียรดีจิตดีคิดดีให้มีความสุข สมหวัง ในกายในใจในจิต ตั้งแต่พรรษานี้เป็นต้นไปเทอญ”