ลงทะเบียน เที่ยวปันสุข ศึกษาเงื่อนไขก่อนเปิดรับสิทธิ์ 1 กรกฎาคม

เปิดวิธีลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข” เร่ิมลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 ก.ค.นี้ พร้อมไขข้อสงสัยแพ็กเกจ “เราไปเที่ยวกัน” รัฐบาลช่วยออกค่าที่พัก 40% ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ครั้งเดียว 5 คืน

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เสนอ วงเงิน 22,400 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ กำลังใจ, เราไปเที่ยวกัน และ เที่ยวปันสุข โดยระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ก.ค.-ต.ค. 2563 รวมระยะเวลา 4 เดือน

สำหรับวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการ “เที่ยวปันสุข” มีดังนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Platform ของธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ต.ค.2563)
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “เราไปเที่ยวกัน” เพื่อจองที่พัก
เมื่อลงทะเบียนจองที่พักจะได้รับ Promotion Code ส่วนลดค่าเดินทาง เพื่อนำไปจองบัตรโดยสารทั้งไปและกลับ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแพ็กเกจ “เราไปเที่ยวกัน” ที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าที่พักโรงแรม โฮมสเตย์ ในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สูงสุดไม่เกิน 5 คืน แต่สามารถแยกการเดินทางได้ และไม่จำเป็นต้องไปครั้งเดียว 5 คืน เช่น ครั้งแรกอาจจะไป จ.เชียงใหม่ 3 คืน และในภายหลังไป จ.ภูเก็ต อีก 2 คืนก็ได้ แต่ต้องอยู่ในช่วงระหว่างเดือน ก.ค.-ต.ค.2563 ซึ่งเป็นระยะของโครงการเท่านั้น โดยทั้งโครงการนี้รัฐช่วยสนับสนุนค่าห้องพักให้ 5 ล้านคืน

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้สิทธิ์ จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทย และจองผ่านระบบออนไลน์และต้องจ่ายเงินค่าที่พักเมื่อจองที่พักในทันที 60% ส่วนอีก 40% รัฐบาลจะจ่ายให้กับโรงแรมเองเมื่อนักท่องเที่ยวเช็กเอาต์จากห้องพัก.