ศบค.จ่อ ผ่อนคลาย 5 กิจกรรม อาบ อบ นวด ผับ บาร์ คาราโอเกะ

นที่ 24 มิ.ย. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เผยถึงการหารือของคณะกรรมการ ในที่ประชุมศบค. ถึงมาตรการผ่อนคลาย ระยะ 5 ว่า มีการหารือในที่ประชุม เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ว่า 5 กิจกรรมที่จะมีมาตรการผ่อนคลายในระยะ 5 ต้องมีการลงทะเบียน แอปฯ ชัยชนะ เน้นต้องมีการลงทะเบียน ก่อนประกาศผ่อนคลายในระยะที่ 5 ต้องลงทะเบียนก่อนเข้า และก่อนออกจากสถานที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เข้าไปตรวจ ก็ต้องลงทะเบียนแอปฯ ไทยชนะ ด้วยเช่นกัน โดยเรียกชื่อว่า ผู้พิทักษ์ ก็ต้องลงทะเบียน มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ พัฒนานวัตกรรม ในการจองคิวแบบออนไลน์ การเรียนการสอน เพื่อให้ปฏิรูปรูปแบบใหม่

อีกทั้ง ยังคงตออายุ พรก.ฉุกเฉิน อีก1 เดือน จึงยังสามารถควบคุม ด้วยมาตรการต่างๆ ได้อยู่. ดีกว่า จากเดิมที่จะให้เปิด เมื่อยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน โดย 5 กิจการกิจกรรม ที่จะมีการผ่อนผัน คือ การใช้อาคารสถานที่ เริ่ม วันที่ 1 ก.ค. 2563

1.สถาบันของรัฐ เปิดบริการได้ทั้งหมด

2.ห้างสรรพสินค้า-คอมมูนิตี้มอล เปิดให้บริการได้ทั้งหมด โดยไม่จำกัดเวลาแล้ว

3. ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องมีมาตรการควบคุมหลัก ต้องดูว่า มีใบอนุญาตหรือไม่ จำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ คือ ใบอนุญาต ที่ให้สถานประกอบการ ขายได้ ตั้งแต่ 5 โมง-เที่ยงคืน มีดนตรี เต้นรำ ตรงนี้ต้องให้ออกคู่มือควบคุม อีกครั้ง ให้เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 24.00 น. มีระยะยืน-นั่งห่างมากกว่า 1 เมตร จำกัดมาตรการใช้พื้นที่ 4 ตร.ม.ต่อคน ห้ามไปยุ่งกับกลุ่มอื่น อยู่กับกลุ่มที่มาด้วยกันได้ ต้องทำความสะอาดพื้นผิว ระยะห่างของโต๊ะ ต้องเกิน 2 เมตร หากทำไม่ได้ให้ทำฉากกั้น สูง 1.5 ม. ต้องมีระบบระบายอากาศ ทุกคนไปต้องลงทะเบียน เข้าออกสถานที่ คือ แอปชัยชนะ

ขณะ มาตรการเสริมคัดกรองอายุ ตรวจหา Covid กลุ่มพนักงานเป็นระยะ งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ พนักงานเชียร์เบียร์ต้องไม่มี แต่ต้องไม่อนุญาตินำเครื่องดื่มมากินในร้าน ห้ามรวมกลุ่ม เกิน 5 คน หลีกเลี่ยงการขายเครื่องดืมเป็นเหยือก ที่ต้องมีภาชนะมาดื่มกิน เพราะเสี่ยงติดได้ง่าย ที่สำคัญต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด บันทึกเหตุการณ์ ไว้ มากกว่า 1 เดือน ย้ำ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าไปตรวจต้องมีการลงทะเบียนด้วยนะครับ

4. ร้านเกม-อินเทอร์เน็ต ต้องดูที่อายุ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ 2 ช่วง วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงบ่าย 14.00-20.00 น. วันหยุด 10.00-20.00 น. ส่วน อายุ 15-18 ปี ระยะเวลาใช้บริการเหมือนกับกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วน อายุมากกว่า 18 ปี ใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยให้กระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงวัฒนธรรม ต้องออก คู่มือการปฏิบัติตัว ทั้งนี้ผู้เข้าใช้บริการ ต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ต้องมีการทำความสะอาศ พื้นผิวสัมผัส กำหนดระยะห่าง ต้องมากกว่า 5 ตร.ม.ต่อคน รวมทั้ง ตั้งเวลาทำความสะอาด ทุกๆ 15 นาที และต้องเช็คแอพ ชัยชนะ เข้า-ออกตลอดเวลา สำคัญมีกล้องวงจรปิด สามารถบันทึกภาพ ได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน งดการจักกิจกรรม แจกรางวัลทั้งหลาย

5. อาบ อบ นวด ผู้ใช้บริการ ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้น อาบน้ำ เว้นระยะ การลุก นั่ง ยืน ระหว่างผู้บริการและผู้ใช้บริการ เกิน 1 เมตร ขึ้นไป ยกเว้น ขณะอาบน้ำ ต้องไม่มีจำนวนลูกค้าแออัด และมีตรวจหาเชื้อ Covid 19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมมีการลงทะเบียน ยืนยัน โฆษกศบค. กล่าวยืนยันว่า โดยทั้งหมดจะมีการเสนอที่ประชุมใหญ่ ศบค.วันที่ 1 ก.ค. 2563 นี้ เพื่อพิจารณาข้อเสนอมาตรการผ่อนคลายระยะ 5 นี้ ดังนั้นยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดให้บริการหรือใช้มาตรนี้ได้ทันที สำหรับผู้ประกอบการทั้ง 5 กิจกรรมนี้