เตือนแล้วนะ ขับรถไม่ระวัง เหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่น

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนบางที่มีน้ำท่วมขังบนถนน ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ ถ้าน้ำกระเด็ดโดนคนอื่นอาจมีโทษ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เพจ ช่อง GMM25 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า หากคุณกำลังรีบเดินทางโดยรถส่วนตัว จนไม่ระวังแล้วเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่น ระวังจะโดนจับ!! เพราะตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 วงเล็บ 8 ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือ ความเดือดร้อนของผู้อื่น ต้องระวางโทษ ไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2000 ถึง 10000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โพสต์ดังกล่าว

อาจโดนโทษหนัก

บางที่อาจมีน้ำขังบนถนนระวังกันด้วย


ขับช้าๆนะครับ

ขับช้าๆนะครับ

ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือ ความเดือดร้อนของผู้อื่น ต้องระวางโทษ ไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2000 ถึง 10000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับคนขับรถใช้รถใช้ถนนกันระวังนะครับนอกจากจะต้องระวังน้ำกระเด็นโดนคนอื่นแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยเพราะฝนตกถนนอาจจะลื่นได้

ขอบคุณ grandprix