สรุปมาตรการช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน ม้วนเดียวจบ เข้าสู่โค้งสุดท้าย

เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องปากท้องที่ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของผู้คน สำหรับการแจกเงินช่วยเหลือ 5000 บาท มีจุดเริ่มต้นมาจาก รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง กู้เงินตามพระราชกำหนด

โดยให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม พร้อมได้ออกมาตรการดูแลแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก cd 19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการสนับสนุนเงินคนละ 5000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ได้เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 5000 บาท ได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ตอนนั้น ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ก่อนเปิดระบบมีประชาชนรอลงทะเบียนกว่า 2 ล้านคน หลังจากเปิดระบบใน 2 นาทีแรก มีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนจำนวนมากถึง 20 ล้านคน ส่งผลให้ระบบการลงทะเบียนขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้

จากนั้น ทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ได้มีการเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีก 5 ปุ่ม คือ ยกเลิกการลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และยื่นทบทวนสิทธิ์ โดยปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วในวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา

หลังจากกระทรวงการคลัง ประกาศปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้วนั้น แต่ยังคงเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ คลังยังได้เพิ่มช่องทางร้องทุกข์เราไม่ทิ้งกัน สำหรับประชาชนที่มีปัญหาในการลงทะเบียน

สำหรับช่องทางที่เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ ได้แก่ สาขาของธนาคารกรุงไทย, ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอระหว่างวันที่ 18 ถึง 29 พ.ค. 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมให้ข้อมูล คำปรึกษา จำแนกประเด็นปัญหาต่างๆ แล้วรวบรวมนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อ

สรุปข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 พ.ค. 2563 มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านราย มีการลงทะเบียนซ้ำ 4.8 ล้านรายการ และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย ทำให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย ไม่ได้รับสิทธิ์ 7 ล้านราย และอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์ 2.4 แสนราย

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่า หลังจากวันที่ 29 พ.ค. 2563 คาดว่าจะนำปุ่ม ยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ ออกจาก เราไม่ทิ้งกัน

ส่วนปุ่ม เปลี่ยนแปลงข้อมูลรับเงิน นั้นยังคงอยู่ เนื่องจากยังมีประเด็นที่ผู้ได้รับสิทธิบางรายยังไม่ได้รับเงิน เพราะบัญชียังมีปัญหา ส่วนปุ่ม “สละสิทธิ์” ก็ยังอยู่ เนื่องจากถ้าเจอใครที่ไม่มีคุณสมบัติรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท จะต้องคืนเงิน สำหรับปุ่ม ตรวจสอบสถานะ จะอยู่จนปิดโครงการ

อย่างไรก็ตาม หลังจากเสร็จภารกิจการจ่ายเงินช่วยเหลือ 15000 บาท ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดแล้ว เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน จะยังคงไม่ปิดตัว เนื่องจากจะค่อยอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้ค่อยรับทราบต่อไป.