เพจเปิดรับซื้อตุ๊กแก ให้ราคาตามขนาด ถ้าหาขนาดแบบนี้ได้ เอาไปเลย 80ล้านบาท

เพจเฟซบุ๊ก รับซื้อตุ๊กแก ได้โพสต์ข้อความ พร้อมเนื้อหาดังนี้
ขนาดที่ทางเรารับซื้อมีดังนี้
15 นิ้ว เท่ากับ 38.10 เซนติเมตร = 500-10,000 บาท
16 นิ้ว เท่ากับ 40.64 เซนติเมตร = 10,000-100,000 บาท
17 นิ้ว เท่ากับ 43.18 เซนติเมตร = 0.1-1 ลบ.
18 นิ้ว เท่ากับ 45.72 เซนติเมตร = 13 ลบ.
19 นิ้ว เท่ากับ 48.26 เซนติเมตร = 15 ลบ.
20 นิ้ว เท่ากับ 50.80 เซนติเมตร = 19 ลบ.
21 นิ้ว เท่ากับ 53.34 เซนติเมตร = 25 ลบ.
22 นิ้ว เท่ากับ 55.88 เซนติเมตร = 30 ลบ.
23 นิ้ว เท่ากับ 58.42 เซนติเมตร = 35 ลบ.
24 นิ้ว เท่ากับ 60.96 เซนติเมตร = 40 ลบ.
25 นิ้ว เท่ากับ 63.50 เซนติเมตร = 55 ลบ.
26 นิ้ว เท่ากับ 66.04 เซนติเมตร = 60 ลบ.
27 นิ้ว เท่ากับ 68.58 เซนติเมตร = 65 ลบ.
28 นิ้ว เท่ากับ 71.12 เซนติเมตร = 70 ลบ.
29 นิ้ว เท่ากับ 73.66 เซนติเมตร = 75 ลบ.
30 นิ้ว เท่ากับ 76.20 เซนติเมตร = 80 ลบ.

ติดต่อขายได้ที่