วอนช่วยเหลือกัน บ้านครูจา ขอรับบริจาคทีวีเก่าช่วยเด็กเรียนออนไลน์

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด หรือที่รู้จักกันในนาม “บ้านครูจา” เป็นศูนย์ที่ให้การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ขอทาน ขายบริการทางเพศ และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดทุกประเภท เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดของกฎหมาย

โดยมีนายพลิศร โนจา หรือ “ครูจา” เป็นผู้ดูแลเด็กๆ และหลังมีการแพร่ระบาดโควิด-19 เด็กที่อยู่ในความปกครองไม่ได้ออกไปข้างนอก เนื่องจากกลัวติดเชื้อ จึงได้สอนทำกิจกรรมในศูนย์ เช่น ปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์

ต่อมามีการเรียนการสอนออนไลน์ ก็ได้ยกโทรทัศน์ให้เด็กได้เรียนหนังสือ แต่ก็มีเพียงเครื่องเดียว ส่วนการเรียนในออนไลน์ได้นำคอมพิวเตอร์ให้เด็กก็ไม่สามารถดูได้ไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไร จึงได้ให้เด็กได้ดูการเรียนการสอนของเด็กผลัดกันชั้นละ 1 ชม. จึงตัดสินใจโพสต์ขอรับบริจาคทีวีไม่ต้องเครื่องใหม่ก็ได้เพื่อให้เด็กสามารถได้ดูและเรียนหนังสือ

เฟซบุ๊กบ้านครูจา หรือ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดพัทยา จ.ชลบุรี โพสต์ข้อความส่วนตัว ขอรับบริจาคทีวีเก่าที่ไม่ได้ใช้งานให้กับเด็กๆที่อยู่ในความดูแลเนื่องจากเด็กๆมีหลายชั้นเรียน และต้องเรียนออนไลน์ ต้องการทีวีอย่างน้อย5เครื่อง

ตั้งอยู่ที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีเด็กประมาณ 40 คน แยกระดับเป็นชั้นๆตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั่งเรียนหนังสือ โดยมีโทรทัศน์อยู่เพียงเครื่องเดียว ซึ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้นก็จะผลัดกันดูการเรียนการสอนคนละ 1 ชั่วโมงไล่ไปตามระดับชั้น แต่นักเรียนชั้นไหนไม่ได้ดูการเรียนการสอนออนไลน์ก็จะมานั่งทำความเข้า ใจกับหนังสือแต่ละชั้น

ขอบคุณที่มา : FB ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด บ้านครูจา