3 กลุ่ม คนที่จะได้รับเงินเกษตรกร 15000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ล่าสุดในที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอไป โดยจะมีการจ่ายเงินรายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 63 นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่ 30 เมษายน 63 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี ได้ตอบคำถามว่า ในเมื่อครม. อนุมัติเงินช่วยเกษตรกรแล้ว แล้วเกษตรกรจะต้องทำตัวอย่างไร ต้องไปที่อำเภอหรือไม่ มาดูกันเลย

1)ตรวจเช็กสถานะเกษตรกร

ตรวจเช็กสถานะเกษตรกร ขั้นตอนแรกคือ เช็กสถานะได้ที่นี่ จากนั้นจึงจะทราบว่าเป็นกลุ่มไหน

หากข้อมูลขึ้นว่าปรับปรุงล่าสุด ปี 62หรือ63 แสดงว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 เกษตรกรรายเก่า : ทำเกษตรเป็นประจำ มีชื่ออยู่แล้ว

หากข้อมูลขึ้นว่าไม่พบกิจกรรม หรือปรับปรุงล่าสุด ปี59 ถึง 61 แสดงว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 เกษตรรายเก่า : ทำเกษตรเป็นประจำ แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

หากท่านเป็นเกษตรรายใหม่ เพิ่งมาทำเกษตรหรือเพิ่งมีชื่อในฐานข้อมูลแสดงว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3

2)ท่านอยู่กลุ่มไหน

1.เกษตรกรรายเก่า ทำเกษตรเป็นประจำ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ข้อมูลขึ้นว่า ปรับปรุงล่าสุด ปี 2562 หรือ 2563

เกษตรกรกลุ่มนี้ คือ เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ลงทะเบียนเกษตร เป็นประจำทุกปี จนสถานะเป็น ปี 2562 แล้วกรณีที่สถานะ เป็น ปี 2562 และมีบัญชี ธกส. แล้ว ให้ท่านรออยู่บ้าน ไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. ก็สามารถรอรับเงินได้เลย

2.เกษตรรายเก่า ทำเกษตรเป็นประจำ แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลขึ้นว่าไม่พบกิจกรรมหรือปรับปรุงล่าสุด ปี 2559 – 2561

เกษตรกรกลุ่มนี้คือ เกษตรกรที่ไม่เคยมาปรับปรุงข้อมูลเลย หากปัจจุบัน ท่านยังเป็นเกษตรกรอยู่ ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ทบก. 01 ดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ให้ผู้นำชุมชน-ผู้ใหญ่บ้าน ลงชื่อรับรองมาให้ครบถ้วน แล้วค่อยเอาไปขอปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบัน

3)เกษตรกรรายใหม่

กรณี เกษตรกรรายใหม่ รัฐฯจะช่วยเหลือคนที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น ถ้าตรวจดูแล้วว่าเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ให้ดาวน์โหลดแบบ ทบก. 01 ที่นี่ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้น ให้ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน ลงชื่อรับรองมาให้ครบถ้วน แล้วค่อยเอาไปขอขึ้นทะเบียนรายใหม่ ต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พ.ค. 63

กรอกเอกสารแล้ว ทำอย่างไร

ให้สอบถามผู้ใหญ่บ้านว่า จนท.เกษตรให้ส่งเอกสารที่ไหน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เกษตรโดยตรง

จะขอเป็นเกษตรก่อน แล้วค่อยกลับไปปลูก ได้ไหม

ไม่ควร แบบนี้ท่านจะเสียเวลาเปล่าๆ