อุตตมย้ำชัด คนผ่านเกณฑ์ ถ้าได้รับ SMS แบบนี้ รับรวดเดียว 2 เดือน เป็น 10000 บาท

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ 5,000 บาท หลังดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ กระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ เนื่องจาก มีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิจากรัฐฯผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว

ดังนั้น จึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการ 5,000 บาท จำนวนประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงิน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึง วันที่ 29 เมษายน 63

ละในวันที่ 30 เม.ย. 63 จะมีการโอนเงิน ผู้ได้รับสิทธิอีก 4.8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 63 กลุ่มนี้จะได้รับเงิน ของรอบเดือนเมษายนด้วย รวมเป็น 2 เดือน

โดยขอให้ตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการ 5,000 บาท กระทรวง การคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด”